Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Nazwa/Numer Rodzaj zamówienia Tryb przetargu Data składania ofert Data otwarcia ofert Status przetargu
Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Głubczyce sezon wiosna-jesień 2021r
Usługi Ogłoszony
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych firmy Merck  dla potrzeb  Laboratorium GWiK w Głubczycach.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych firmy Merck dla potrzeb Laboratorium GWiK w Głubczycach.
Dostawy Zakończony
Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne miasta Głubczyce
Usługi Zakończony
Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Głubczycach na 2021 rok
Zakończony
Sukcesywną dostawę wraz z transportem kruszyw- piasku , niesortu frakcji 0-32 mm oraz tłucznia frakcji 32-63 mm na potrzeby Spółki Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok
Zakończony
Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej, ręczników, rękawic ochronnych i obuwia oraz środków czystości dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na 2021r.
Zakończony
Sukcesywne dostawy materiałów do remontów bieżących i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na 2021 rok
Zakończony
do góry