Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Nazwa/Numer Rodzaj zamówienia Tryb przetargu Data składania ofert Data otwarcia ofert Status przetargu
Wykonanie studni wierconej nr 1z w miejscowości Debrzyca gmina Głubczyce"
Ogłoszony
Dzierżawa 2 sztuk kserokopiarek wraz z obsługą serwisową na potrzeby spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ogłoszony
Wymiana sprzęgła w samochodzie asenizacyjnym Renault Midlum -WUKO
Ogłoszony
Dzierżawa 2 sztuk kserokopiarek wraz z obsługą serwisową na potrzeby spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ogłoszony
Kalibracja detektorów gazu Crowcon na rok 2023
Ogłoszony
Sukcesywny zakup wraz z dostawą środka antyodorowego Ferrox S1
Ogłoszony
Odbiór odpadów określonych w tabeli kodów odpadów w dziale nr 17 "Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemie z terenów zanieczyszczonych) po wykopach GWiK
Ogłoszony
Audyt organizacji
Ogłoszony
Zakup wraz z dostawą 1szt pompy zatapialnej Wilo EMU FA 08.43E + T13-2/16 HEx Nr 650082813 lub pompy zamiennej o takich samych parametrach do pompowni ścieków Mokre Kolonia-Pietrowice
Ogłoszony
Sukcesywna dostawa kruszyw: piasku, mieszanka drobna 0-4 mm, niesortu frakcji 0-32 mm oraz tłucznia frakcji 32-63 mm na potrzeby Spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wraz z transportem do 30.06.2023 r.
do góry