Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Taryfy

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Informujemy, że Decyzją nr GL.RZT.70.25.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 grudnia 2022r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Głubczyce na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 07 stycznia 2023r.


 

Poniżej przestawiamy wersję skróconą - wyciąg z taryf:


 

WYSOKOŚĆ CEN ZA USŁUGĘ DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

w okresie od 07.01.2023r. do 06.01.2024r.

CENA 1 m3 wody

Dla wszystkich odbiorców

4,89 zł netto

5,28 zł brutto

CENA 1 m3 ścieków

Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie.

8,61 zł netto

9,30 zł brutto

Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych

14,67 zł netto

15,84 zł brutto

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków.

7,99 zł netto

8,63 zł brutto

Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków.

6,76 zł netto

7,30 zł brutto

Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:

Decyzja i taryfa GL.RZT.70.25.2022


 

w okresie od 07.01.2024r. do 06.01.2025r.

CENA 1 m3 wody

Dla wszystkich odbiorców

4,99 zł netto

5,39 zł brutto

CENA 1 m3 ścieków

Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie.

8,80 zł netto

9,50 zł brutto

Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych

14,96 zł netto

16,16 zł brutto

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków.

8,16 zł netto

8,81 zł brutto

Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków.

6,91 zł netto

7,46 zł brutto

Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:

Decyzja i taryfa GL.RZT.70.25.2022

 

 

w okresie od 07.01.2025r. do 06.01.2026r.

CENA 1 m3 wody

Dla wszystkich odbiorców

5,05 zł netto

5,45 zł brutto

CENA 1 m3 ścieków

Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie.

9,37 zł netto

10,12 zł brutto

Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych

16,14 zł netto

17,43 zł brutto

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków.

8,72 zł netto

9,42 zł brutto

Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków.

7,30 zł netto

7,88 zł brutto

Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:

Decyzja i taryfa GL.RZT.70.25.2022

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.01.2023
Data modyfikacji : 07.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Konopnicki
Osoba modyfikująca informację:
Damian Konopnicki

Opcje strony

do góry