Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

https://bip.wodociagi-glubczyce.pl/gwi/fundusze-europejskie/10021,Procedura-udzielania-zamowien-wspolfinansowanych-ze-srodkow-publicznych-w-tym-eu.html
24.07.2024, 02:30

Procedura udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych, w tym europejskich

Procedura udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych, w tym europejskich dla zadań o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt. 8 PZP, a w przypadku zamówień sektorowych, kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Metadane

Data publikacji : 24.11.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Konopnicki

Opcje strony