Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Nazwa/Numer Rodzaj zamówienia Tryb przetargu Data składania ofert Data otwarcia ofert Status przetargu
Serwis klimatyzacji w samochodzie Ford Transit
Sukcesywna dostawa kruszyw: piasku , mieszanka drobna 0-4 mm, niesortu frakcji 0-32 mm oraz tłucznia frakcji 32-63 mm (dalej: materiały) na potrzeby Spółki wraz z transportem do 31.12.2023r.
Przeprowadzenie okresowego szkolenia w zakresie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (ilość 19 osób)
Ogłoszony
Sukcesywna dostawa wapna palonego – mielonego, suchego i wysokoreaktywnego w ilości około 100 Mg/6 m-cy dla Oczyszczalni ścieków w Głubczycach
Ogłoszony
Dostawa paneli filtracyjnych do filtra Hydrotech HDF802-1F o numerze seryjnym 8882 – szt. 8 (numer katalogowy 1021460)
Ogłoszony
Serwis oleju i filtrów do koparki New Holland B100C na potrzeby przeglądu „małego” po 500mtg wraz z utylizacją
Ogłoszony
Odbiór odpadów określonych w tabeli kodów odpadów w dziale nr 17 "Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemie z terenów zanieczyszczonych) " zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. (Dz.U. z 29.12.2014r poz. nr 1923) na okres od 01.07.2023r do 31.12.2023r
Ogłoszony
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Ogłoszony
Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie
31.05.2023 00:00 Ogłoszony
Sukcesywne dostawy do miejskiej oczyszczalni ścieków w Głubczycach polimeru o nazwie FLOKULANT F 6030 do odwadniania osadu nadmiernego za pomocą prasy w ilości 1 500 kg w workach po 25 kg w okresie obowiązywania umowy.
Ogłoszony
do góry