Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Taryfy

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Informujemy, że Decyzją nr GL.RET.070.7.170.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2018r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Głubczyce na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2018r.

WYSOKOŚĆ CEN ZA USŁUGĘ DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

w okresie od 1.06.2019r. do 30.05.2020r.


 

Poniżej przestawiamy wersję skróconą - wyciąg z taryf:

CENA 1 m3 wody

Dla wszystkich odbiorców

3,70 zł netto

3,99 zł brutto

CENA 1 m3 ścieków

Dla gospodarstw domowych i zakładów odprowadzających ścieki o charakterze bytowy

6,83 zł netto

7,38 zł brutto

Zakłady odprowadzające ścieki komunalne

(ChZTcr nie przekracza wartości 2000mg O2/l)

11,84 zł netto

12,79 zł brutto

Zakłady odprowadzające ścieki komunalne

(ChZTcr przekracza wartości 2000mg O2/l)

15,60 zł netto

16,85 zł brutto

Ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej

5,48 zł netto

5,92 zł brutto

Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załaczniku:

Taryfy dot. Decyzji GL.RET.070.7.170.2018.pdf

 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 08.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Konopnicki
Osoba modyfikująca informację:
Damian Konopnicki

Opcje strony

do góry