Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Status prawny

Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Gminy na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m. in.: 

  1. Ustawę z dnia 15.IX.2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.); 
  2. Ustawę z dnia 7.VI.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) 
  3. Ustawę z dnia 18. VII. 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.); 
  4. Ustawę z dnia 27. IV. 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); 
  5. Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/415/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z 17.VI.2010r. i zmieniony Uchwałą Nr L/376/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z 13.VII.2014r.;
  6. Uchwałę Nr XIV/106/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.XI.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016r..

Podstawa działania:

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2122/1992, zmieniony aktami notarialnymi Rep. A 4048/1994r.; Rep. A 993/98, Rep. A 3579/2003, Rep. A 3056A/2004.

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na 31.05.2016 roku.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2015
Data modyfikacji : 31.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Grabuńczyk

Opcje strony

do góry