Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Oświadczenie o posiadaniu dużego przedsiębiorcy

Spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach oświadcza, że jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014).

Metadane

Data publikacji : 28.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Konopnicki

Opcje strony

do góry