Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@wodociagi-glubczyce.pl lub drogą elektroniczną pod numerem telefonu 77 485 27 21.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Metadane

Data publikacji : 26.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Konopnicki

Opcje strony

do góry